Räkna ut pris på MC-försäkring

Om ni besöker sidan via webbläsaren Safari, vänligen välj nedanstående länk för att beräkna och teckna MC-försäkring: Beräkna och teckna MC-försäkring (Öppnas i ett nytt fönster)

 

VI FÖRSÄKRAR MER ÄN 100 000 HOJÅKARE VARJE ÅR

Är din hobby viktig för dig? Se till att skydda din ögonsten med en anpassad MC-försäkring och välj ett försäkringsbolag som kan din hobby och ser till dina intressen!

Bilsport & Mc's försäkring för 2- och 3-hjuliga motorcyklar med olika åldersnivåer på föraren är den absolut populäraste i vårt utbud. Rekommenderad av kunder och av ledande Mc-handlare i mer än 15 år. Topprankad i pris- och villkorsjämförelser i fackpressen och anpassningsbar efter dina förutsättningar.

 • Du väljer den åldersnivå som passar dina behov.
 • Du väljer hur du förvarar din motorcykel. 


Försäkringen är inte märkesberoende. Hos oss är du lika välkommen oavsett vilket märke du kör.

Det är en så kallad året-runt-försäkring. Det innebär att den har samma omfattning året om och avställning förändrar inte försäkringens omfattning. Prissättningen är istället säsongsvarierad med fördelen att en mycket liten del av försäkringens helårskostnad tas ut under vintermånaderna, vilket då ska motsvara en garageförsäkring.

GENERÖSA RABATTER

 • Flerfordonsrabatt om du försäkrar fler än en Mc eller entusiastbil hos oss. 
 • Helkundsrabatt om du även har försäkringar hos Moderna Försäkringar. 
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av våra samarbetsklubbar. 
 • SMC rabatt om du är medlem i Sveriges Motorcyklister.
 • Handlarrabatt om du köper din motorcykel hos någon av våra 150 samarbetspartners.

Samlar du dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20% rabatt.

Moderna Försäkringar är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och privatpersoner. Moderna är en del av Tryg Forsikring AS som är en av Nordens största försäkringskoncerner. Tillsammans försäkrar vi 2,7 miljoner privatkunder och över 140 000 företagskunder. I Moderna ingår även varumärkena Moderna Försäkringar, Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & MC och Moderna Djurförsäkring.

Detta gör att du som kund till Bilsport & Mc har möjlighet att teckna bruksbil-, båt-, boende- och/eller personförsäkring och få rabatt på dina premier. Vi har på detta sätt möjlighet att under samma tak erbjuda dig ett större försäkringsskydd än enbart för din entusiastbil eller motorcykel. På Moderna Bonuskund kan du läsa mer om dina fördelar och möjligheter till rabatter. .

*Begränsningar finns i vilka rabatter som kan kombineras.

FÖRDELAR MED VÅR MC-FÖRSÄKRING

 • Ingen självrisk vid djurkollision.
 • Hyrmotorcykel eller hyrbil i 7 dygn vid driftstopp på resa.
 • Nyvärdesersättning i 24 mån. 
 • Vistelse utomlands i 6 mån per restillfälle.
 • Stöldersättning redan efter 14 dygn.
 • Välj verkstad själv vid skada.
 • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
 • Autogiro - dela upp din betalning utan några extra avgifter.

LOJALITETSPROGRAM

 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din Mc-försäkring.
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din Mc-försäkring.
 • 3 - 4 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din Mc-försäkring. 
 • 5 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk & 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk på din Mc-försäkring.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets 
självrisker nollställs de, utom vid 5 skadefria år 
då de nollställs först efter två skador.

Detta ingår

    

TRAFIK

 

HALV

 

HALV+

 

HEL

 

HEL+


Trafik    
       

Brand              

Stöld              

Räddning / Hyrbil 7 dygn              

Rättsskydd              

Glas              

Maskinskada*              

Vagnsskada                  

Utökad hyrbil                  

Utökad olycksförsäkring                  

Utökad tillbehörsförsäkring                  

"Extra plåster på såren" ersättning                  


*Maskinskada gäller serietillverkad 2-hjulig motorcykel som är högst 6 år gammal eller körts högst 60 000 km. Momentet upphör att gälla när någon av gränserna har passerats.
Vilka självrisker gäller? Se förköpsinformation

VAD INNEBÄR FÖRSÄKRINGSMOMENTEN?

Trafikförsäkringmåste du enligt lag ha när din motorcykel är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen motorcykel och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på motorcykeln. Däremot kan Mc-försäkringen ge ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador. Grundsjälvrisken är 1 000 kr.

Det kostar att inte ha trafikförsäkring. Om du kör med din motorcykel utan trafikförsäkring kan kostnaderna överstiga själva försäkringskostnaderna flera gånger om. Du tvingas betala en avgift för varje dag som motorcykeln inte är trafikförsäkrad och den avgiften är betydligt högre än själva försäkringspremien. 
Läs mer om trafikförsäkringsavgiften

Brandförsäkringersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Stöldförsäkringersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma. Grundsjälvrisken är 1 500 kr

Räddningsförsäkringersätter transport av motorcykeln, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att motorcykeln har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. Vår Mc-försäkring ersätter även hyrbil/hyrmotorcykel i upp till sju (7) dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten. Självrisken är 1 000 kr, 0 kr med Trygghet+.

Rättsskyddsförsäkringersätter vid tvist vid exempelvis trafikskada, köp, försäljning eller reparation av motorcykeln. Självrisken är 20% av kostnade, lägst 1 000 kr.

Glasförsäkringersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits. Självrisken är 500 kr, 0 kr vid reparation.

Maskinförsäkringersätter oförutsedd skada som påverkar motorcykelns funktion och som avser motor, elektronik eller ABS-system. Självrisken är 1 000 kr

Vagnskadaersätter skador på din egen motorcykel. Självrisken är 3 000 kr, sänks genom lojalitetsprogramet

Vägassistansinnebär att räddningsmomentet även gäller för t.ex bränslebrist. Självrisken är 0 kr.

Utökad hyrbilsförsäkring - utökas till 21 dygn. Självrisken är 0 kr

Utökad tillbehörsförsäkringersätter tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr. Självrisken är 0 kr.

Utökad olycksfallsförsäkringersätter med upp till 800 000 kr vid invaliditet. Självrisken är 0 kr

Utökat efterlevandeskyddersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare. Självrisken är 0 kr.

”Extra plåster på såren”ersätter med 9 000 kr vid sjukhusvistelse mer än 3 dygn. Självrisken är 0 kr

Förköpsinformation och försäkringsvillkor. 

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Kort och gott är förköpsinformationen ett sammanfattat försäkringsvillkor vilket FAL (Försäkringsavtalslagen) kräver. Läs förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

Förköpsinformation 

Förköpsinformation 
MC-försäkring Bas
Ladda ner 

  Förköpsinformation 
MC-försäkring 24+
Ladda ner 

 

   

Förköpsinformation 
MC-försäkring 30+
Ladda ner 

  Förköpsinformation 
MC-försäkring 40+
Ladda ner 

 

   

Förköpsinformation 
MC-försäkring Senior
Ladda ner 

  Förköpsinformation 
Trygghet+ för MC
Ladda ner 

 

   

 

Aktuella villkor

Fullständiga villkor
MC-försäkring
Ladda ner
   
 
 
 

Autogiromedgivande

Blankett för medgivande
till autogiro
Ladda ner

 


 

För att kunna läsa filerna behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. 
Ladda ner Adobe Acrobat Reader här (gratis). 

På ditt försäkringsbrev finner du även de personliga val du själv gjort samt de självrisker som gäller för dig.