• Teaser bild

1. Räkna ut pris på din MC-försäkring

     

Inget reg.nr?

Välj denna då du saknar registeringsnummer exempelvis om har en amatörbyggd Mc. Kontakta gärna vår kundservice på 0470-201 25 vid frågor.

Personnummer

Reg.nr


VI FÖRSÄKRAR FLER ÄN 100 000 HOJÅKARE VARJE ÅR

Vår populäraste försäkring, skräddarsydd för motorcyklisten med ett enkelt försäkringsvillkor. Ägarens ålder, boendeort och körkortsår påverkar priset och du kan själv välja självrisknivå för att påverka ditt pris.

Priset påverkas inte av att du lånar ut din motorcykel till en annan förare, använder skyddskläder eller om du har den inlåst nattetid på hemorten. Vid aktuell skadehändelse påverkas istället självrisken.

Försäkringen är inte märkesberoende. Hos oss är alla lika välkomna oavsett vilket märke de kör.

Försäkringen är en så kallad året-runt-försäkring. Det innebär att den har samma omfattning året om och avställning förändrar inte försäkringens omfattning. Prissättningen är istället säsongsvarierad med fördelen att en mycket liten del av helårskostnaden tas ut under vintermånaderna, vilket då ska motsvara en garageförsäkring

GENERÖSA RABATTER

 • Flerfordonsrabatter* om du försäkrar fler än ett fordon hos oss. 
 • Helkundsrabatt om du även har försäkringar hos Moderna Försäkringar. 
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av våra samarbetsklubbar. 
 • SMC rabatt om du är medlem i Sveriges Motorcyklister.
 • Handlar rabatt om du köper din motorcykel hos någon av våra 150 samarbetsparners.

 • Du kan få högst 20% rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan att kombineras.
  *Flerfordonsrabatt 50 går ej kombinera med andra rabatter.

  FÖRDELAR

  • Ingen självrisk vid kollision med vilt.
  • Hyrbil i 7 dygn vid driftstopp på resa.
  • Nyvärdesersättning i 24 mån. 
  • Vistelse utomlands i 6 mån per resetillfälle.
  • Stöldersättning redan efter 14 dygn.
  • Välj verkstad själv vid skada.
  • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
  • Autogiro - dela upp din betalning utan några extra avgifter.

  LOJALITETSPROGRAM

  • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk
  • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk.
  • 3 - 4 skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk. 
  • 5 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk & 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk. Nollställs ej.

  Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets
självrisker nollställs de, utom vid 5 skadefria år 
då de nollställs först efter två skador.

  Detta ingår

      

  TRAFIK

   

  HALV

   

  HALV+

   

  HEL

   

  HEL+


  Trafik    
         

  Brand              

  Stöld              

  Räddning / Hyrbil 7 dygn              

  Rättsskydd              

  Glas              

  Maskinskada*              

  Vagnsskada                  

  Utökad hyrbil                  

  Utökad olycksfallsförsäkring                  

  Utökad tillbehörsförsäkring                  

  "Extra plåster på såren" ersättning                  


  *Maskinskada gäller serietillverkad 2-hjulig motorcykel som är högst 6 år gammal eller körts högst 60 000 km. Momentet upphör att gälla när någon av gränserna har passerats.

  VAD INNEBÄR FÖRSÄKRINGSMOMENTEN?

  Trafik (självrisk 1 000 kr) - måste du enligt lag ha när din motorcykel är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen motorcykel och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på motorcykeln. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

  Det kostar att inte ha trafikförsäkring. Om du kör med din motorcykel utan trafikförsäkring kan kostnaderna överstiga själva försäkringskostnaderna flera gånger om. Du tvingas betala en avgift för varje dag som motorcykeln inte är försäkrad och den är betydligt högre än själva försäkringspremien. 
  Läs mer om trafikförsäkringsavgiften

  Brand (självrisk 1 000 kr) - ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

  Stöld (självrisk 1 500 kr) - ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

  Räddning (självrisk 1 000 kr) - ersätter transport av motorcykeln, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att motorcykeln har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. Ersätter även hyrbil/hyrmotorcykel i upp till sju (7) dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten.

  Rättsskydd (självrisk 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr) - ersätter vid tvist vid exempelvis trafikskada, köp, försäljning eller reparation av motorcykeln.

  Glas (självrisk 500 kr vid byte och 0 kr vid reparation) - ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits.

  Maskinskada (självrisk 1 000 kr) - ersätter oförutsedd skada som påverkar motorcykelns funktion och som avser motor, elektronik eller ABS-system.

  Vagnskada (självrisk 3 000 kr) - ersätter skador på din egen motorcykel.

  Vägassistans (självrisk 0 kr) - innebär att räddningsmomentet även gäller för t.ex bränslebrist – dessutom utan självrisk.

  Utökad hyrbilsförsäkring (självrisk 0 kr) - utökas till 21 dygn.

  Utökad tillbehörsförsäkring (självrisk beroende på skadehandelse) - ersätter tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr.

  Utökad olycksfallsförsäkring (självrisk 0 kr) - ersätter med upp till 800 000 kr vid invaliditet.

  Utökat efterlevandeskydd (självrisk 0 kr) - ersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare.

  ”Extra plåster på såren” (självrisk 0 kr) - ersätter med 9 000 kr vid sjukhusvistelse mer än 3 dygn.

  Förköpsinformation och försäkringsvillkor. 

  Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Kort och gott är förköpsinformationen ett sammanfattat försäkringsvillkor vilket FAL (Försäkringsavtalslagen) kräver. Läs förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

  Förköpsinformation 

  Förköpsinformation 
  MC-försäkring 150101
  Ladda ner 

    Förköpsinformation 
  MC-försäkring 24+
  Ladda ner 

   

     

  Förköpsinformation 
  MC-försäkring 30+
  Ladda ner 

    Förköpsinformation 
  MC-försäkring 40+
  Ladda ner 

   

     

  Förköpsinformation 
  MC-försäkring Senior
  Ladda ner 

    Förköpsinformation 
  Trygghet+ för MC
  Ladda ner 

   

  Förköpsinformation 
  MC-försäkring Bas
  Ladda ner 

     

   

  Aktuella villkor

  Fullständiga villkor *
  MC-försäkring 130501
  Ladda ner
   

  Fullständiga villkor *
  MC-försäkring 150101
  Ladda ner

   

      Fullständiga villkor *
      Smart Mc 160629
      Ladda ner

     
   

  Autogiromedgivande

      Blankett för medgivande till autogiro 
      Ladda ner

   

   

   


                   

   

  *  Se aktuellt försäkringbrev för vilket villkor som är gällande för din försäkring.

   

  För att kunna läsa filerna behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. 
  Ladda ner Adobe Acrobat Reader här (gratis). 

  På ditt försäkringsbrev finner du även de personliga val du själv gjort samt de självrisker som gäller för dig.