Beräkna och försäkra entusiastbil

Nedan hittar du information och prisnivåerna för entusiastbilsförsäkringen och längst ned finns ett anmälningsformulär för att teckna försäkringen. Det är viktigt att du tar del av vad som gäller för just din bils årsmodell och att de uppgifter du lämnar om bilens skick, utrustning och värde är korrekt då bilens marknadsvärde till stor del styr din försäkringskostnad.

Helförsäkring för bilar år 1974 eller äldre

Bilar av 1974 och äldre tecknar du via anmälningsformuläret längst ned på denna sida eller så ringer du vår kundservice. Ringer du oss så fyller vi i en enkel ansökan tillsammans med dig. Bilen kan då helförsäkras direkt och uppgifterna du lämnat om bilens skick, utrustning och värde bekräftar du sedan genom att skicka 7-8 bilder på bilen till oss inom 14 dagar. Bilderna skall visa bilen framifrån, bakifrån, höger och vänster sida, motorrum, bagage och inredning. Är bilen en cabriolet vill vi ha bild med både uppfälld och nedfälld cabriolet.  
 

Bilens värde

pris/år


0 - 95.000 kr 729 kr

95.001 - 161.000 kr  1.236 kr

161.001 - 322.000 kr   1.713 kr

322.001 - 644.000 kr 2.365 kr

644.001 - 850.000 kr  3.748 kr

Helförsäkring för bilar år 1975 - 1995
(ink. amatörbyggen alla årsmodeller)

Bilar av årsmodell 1975 - 1995 helförsäkrar vi först efter att du fyllt i och skickat in ansökningsformuläret tillsammans med bilder på bilen. I denna katergori förbehåller vi oss rätten att avgöra vilka fordon vi helförsäkrar. Bilduppladdning finns i ansökningsformuläret. Bilderna skall visa bilen framifrån, bakifrån, höger och vänster sida, motorrum, bagage och inredning. Är bilen en cabriolet vill vi ha bild med både uppfälld och nedfälld cabriolet.  

Vi gör alltid en individuell bedömning av bilen som ska försäkras och för vissa bilmodeller, till exempel japanska sportcoupéer/sedaner och bilar som är mer eller mindre modifierade för banbruk erbjuder vi endast trafikförsäkring.
 

Bilens värde

pris/år


0 - 95.000 kr    1.671 kr

95.001 - 161.000 kr      1.884 kr

161.001 - 322.000 kr      2.603 kr

322.001 - 644.000 kr     3.638 kr

644.001 - 850.000 kr      5.834 kr

Garageförsäkring för bilar år 1995 eller äldre
(ink. amatörbyggen alla årsmodeller) 

Bilar som ska garageförsäkras försäkrar vi först efter att du fyllt i och skickat in ansökningsformuläret tillsammans med bilder på bilen. Bilduppladdning finns i ansökningsformuläret. Är din bil av årsmodell 1975 och nyare så förbehåller vi oss rätten att avgöra vilka fordon vi försäkrar. Bilderna skall visa bilen framifrån, bakifrån, höger och vänster sida, motorrum, bagage och inredning. Är bilen en cabriolet vill vi ha bild med både uppfälld och nedfälld cabriolet. 

   

Bilens värde

pris/år


0 - 95.000 kr     603 kr

95.000 - 161.000 kr      674 kr

161.001 - 322.000 kr     984 kr

322.001 - 644.000 kr      1.409 kr

644.001 - 850.000 kr      2.307 kr

Bilansökan

Om ni besöker sidan via webbläsaren Safari, vänligen välj nedanstående länk för fylla i Bilansökan:
Fyll i Bilansökan (Öppnas i ett nytt fönster)

 

ENTUSIASTBILSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM BRYR DIG OM DIN BIL.

När du ska försäkra din ögonsten vill du givetvis ha en partner som delar ditt kunnande och din passion för bilar. I mer än 15 år har vi varit en del av motorhobbyn i Sverige. Bilsport & Mc försäkrar allt från topprenoverade klassiker till amatörbyggda Rat Rods och välputsade sportvagnar. Vi har inga krav på att du ska vara medlem i någon klubb eller organisation. För oss är det din bil och ditt intresse som är det viktiga.

Helförsäkra din entusiastbil hos Bilsport & MC så får du en av de mest omfattande och prisvärda försäkringar som marknaden erbjuder för entusiast- och veteranbilar. Många av medarbetarna på Bilsport & Mc är själva bilentusiaster och jobbar hela tiden för att du ska få lite mer hos oss än vad du kan få hos våra konkurrenter.

Några förbehåll för din entusiastbilsförsäkring:

 • Bilen ska vara av årsmodell 1995* eller äldre och användas som hobbybil.
 • Den får köras max 1 000 mil per år.
 • På hemorten ska bilen förvaras i garage nattetid**.
 • Den ska vara utrustad med brandsläckare.
 • Du får köra den utomlands max 6 veckor per år.
 • Den får inte vara din huvudsakliga bruksbil eller "andrabil". 
 • Försäkringen gäller inte vid körning på motorbana. 

 • *Amatörbyggen har ingen årsmodellsbegränsning.
  **Garaget får ha max 8 bilar.

  Vi gör alltid en individuell bedömning av bilen som ska försäkras. För bilar som är modifierade för eller kommer användas till banracing, dragracing, drifting eller terrängkörning förbehåller vi oss rätten att besluta om individuell försäkringsomfattning och pris. Detsamma gäller bilar där registreringshandlingen inte stämmer överens med verkligheten. I båda dessa fall rekommenderar vi att ni kontaktar vår kundservice så tittar våra fordonsexperter på en individuell lösning.

  Entusiastförsäkringen ansöker du om via vårt webbformulär tillsammans med minst 7 fotografier på bilen. Dessa granskas av våra experter innan bilen godkänns för entusiastförsäkring. Trafikförsäkring kan du i de flesta fall få direkt på telefon så du inte kör oförsäkrat.


Entusiastbilsförsäkringen är en så kallad året-runt-försäkring. Det innebär att den har samma omfattning året om och avställning förändrar inte försäkringens omfattning. Prissättningen är istället säsongsvarierad med fördelen att en mycket liten del av försäkringens helårskostnad tas ut under vintermånaderna, vilket då ska motsvara en garageförsäkring.

GENERÖSA RABATTER

 • Flerfordonsrabatt om du försäkrar fler entusiastbilar eller Mc hos oss.
 • Helkundsrabatt om du samlar dina försäkringar hos Moderna.
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av de klubbar vi samarbetar med.
Samlar du dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20% rabatt.

*Begränsningar finns i vilka rabatter som kan kombineras.

FÖRDELAR MED VÅR ENTUSIASTBILSFÖRSÄKRING

 • Ingen självrisk vid kollision med vilt.
 • Ingen självrisk vid reparation av glas. 
 • Hyrbilsersättning och husvagnsförsäkring finns som tillägg.
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld. 
 • Välj verkstad själv vid skada. Du kan även välja att reparera själv.
 • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
 • Autogiro - dela upp din betalning utan extra avgifter. 

LOJALITETSPROGRAM

 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 3 - 4 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring. 
 • 5 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk & 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk på din entusiastförsäkring.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets
självrisker nollställs de, utom vid 5 skadefria år 
då de nollställs först efter två skador.

 

Detta ingår

    

      TRAFIK     

        HEL        

          HEL+          

     HUSVAGN     

GARAGE / BYGG


Trafik    Brand (gäller även vid transport)      

Stöld (gäller även vid transport)      

Räddning      

Rättsskydd      

Glas      

Vagnsskada      

Hyrbil          


Utökad tillbehör          

Utökad lackersättning          


 

VAD INNEBÄR DE OLIKA FÖRSÄKRINGSMOMENTEN?

Trafik (självrisk 1 000 kr) - måste du enligt lag ha när din bil är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen. Däremot kan du få viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Det kostar att inte ha trafikförsäkring. Om du kör med din bil utan trafikförsäkring kan kostnaderna överstiga själva försäkringskostnaderna flera gånger om. Du tvingas betala en avgift för varje dag som bilen inte är försäkrad och den är betydligt högre än själva försäkringspremien. Läs mer om trafikförsäkringsavgiften

Brand (självrisk 1 000 kr) - ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Stöld (självrisk 2 000 kr) - ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Räddning (självrisk 1 000 kr) - ersätter transport av fordonet, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att fordonet har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. 

Rättsskydd (självrisk 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr) - ersätter vid tvist vid exempelvis trafikskada, köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Glas (självrisk 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr. 0 kr vid reparation) - ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits.

Vagnskada (självrisk 3 000 kr) - ersätter skador på din egen bil. 

Hyrbilsförsäkring (självrisk 0 kr) - ersätter hyrbil i upp till sju (7) dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten.

Utökat tillbehörsskydd (självrisk beroende på skadehändelse) - ersätter tillbehör till bilen upp till 80 000 kr.

Utökad lackersättning (självrisk beroende på skadehändelse) - ersätter lackering upp till 80 000 kr.

Husvagn+ (självrisk för stöld, brand och vagnskada är samma som på entusiastbilen) - kan tecknas i kombination med entusiastbilsförsäkringen. Omfattar husvagnar av årsmodell 1980 eller äldre som är godkända hos SBP och har ett marknadsvärde på max 65 000 kr.

Förköpsinformation och försäkringsvillkor. 

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Kort och gott är förköpsinformationen ett sammanfattat försäkringsvillkor vilket FAL (Försäkringsavtalslagen) kräver. Läs förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

Förköpsinformation 

Förköpsinformation 
Entusiastbil
Ladda ner 

 

 

   

 

Aktuella villkor

Fullständiga villkor
Entusiastbil
Ladda ner
   
 
 
 

Autogiromedgivande

Blankett för medgivande
till autogiro
Ladda ner
 

För att kunna läsa filerna behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. 
Ladda ner Adobe Acrobat Reader här (gratis). 

På ditt försäkringsbrev finner du även de personliga val du själv gjort samt de självrisker som gäller för dig.